DE CZ

PAVEL CUCHAL

Kytara

Pavel Cuchal (* 1986 Mariánské Lázně) zahájil studium klasické kytary na Konzervatoři Plzeň u prof. Zdeňky Holé. V letech 2007-2014 studoval na Vysoké hudební škole Franze Liszta ve Výmaru ve třídě prof. Thomase Müllera-Peringa, kde absolvoval s nejlepším ohodnocením. Pokračoval magisterským studiem s vedlejším oborem elektrická kytara u Tomasze Zawieruchy a navázal postgraduálním studiem u prof. Ricarda Jesus Galléna jako stipendista Ministerstva kultury ČR. 2015/16 byl posluchačem Vysoké hudební školy v Münsteru (Musikhochschule der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster) pod vedením Romana Viazovskiy.

Zúčastnil se řady mistrovských kurzů (Prof. Johannes Monno, Zoran Dukic, Prof. Olaf van Gonnissen, Prof. Hubert Käppel, Tilman Hoppstock, Joaquin Clerch) a je nositelem ocenění z národních soutěží. Koncertuje jak sólově, tak i jako člen komorních těles nejrůznějšího obsazení.